+421 915 888 362
tulipa@tulipa.sk
Združenie pre lepšiu správu bytových domov

Potvrdenie správcu o nedoplatkoch na úhradách spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru

 • Kontakt

  Tulipa - správa budov, s. r. o.
  Banšelova 2, 821 02 Bratislava
  IČO: 44565828

  Tel: +421 915 888 362
  Email: tulipa@tulipa.sk
  Web: www.tulipa.sk