+421 915 888 362
tulipa@tulipa.sk
Združenie pre lepšiu správu bytových domov
 • Na križovatkách

  Inovácia prináša spokojnosť, transparentnosť dôveru

  Veríme vo vašu spokojnosť, oceňujeme vašu dôveru

 • Na križovatkách

  Inovácia prináša spokojnosť, transparentnosť dôveru

  Veríme vo vašu spokojnosť, oceňujeme vašu dôveru

 • Na križovatkách

  Inovácia prináša spokojnosť, transparentnosť dôveru

  Veríme vo vašu spokojnosť, oceňujeme vašu dôveru

 • Na križovatkách

  Inovácia prináša spokojnosť, transparentnosť dôveru

  Veríme vo vašu spokojnosť, oceňujeme vašu dôveru

 • Na križovatkách

  Inovácia prináša spokojnosť, transparentnosť dôveru

  Veríme vo vašu spokojnosť, oceňujeme vašu dôveru

 • Na križovatkách

  Inovácia prináša spokojnosť, transparentnosť dôveru

  Veríme vo vašu spokojnosť, oceňujeme vašu dôveru

 • Na križovatkách

  Inovácia prináša spokojnosť, transparentnosť dôveru

  Veríme vo vašu spokojnosť, oceňujeme vašu dôveru

Korektná komunikácia

Spoľahnite sa na včasné a presné plnenie vašich požiadaviek, zdvorilú a promptnú komunikáciu, ústretovosť a nápomocnosť pri riešení aj najdrobnejších problémov.

Budovanie komunity

Potláčame anonymitu vo vzťahu k spoločnému majetku. Rovnako kladieme dôraz na dodržiavanie domových poriadkov zo strany vlastníkov bytov.

Majetok v dobrých rukách

Nerušene bývanie, zveľaďovanie a skultúrňovanie bytových domov a priľahlých pozemkov je našou hlavnou prioritou. Všetky naše služby a činnosti sú riadené touto filozofiou.

 • Kontakt

  Tulipa - správa budov, s. r. o.
  Banšelova 2, 821 02 Bratislava
  IČO: 44565828

  Tel: +421 915 888 362
  Email: tulipa@tulipa.sk
  Web: www.tulipa.sk