+421 918 749 557
tulipa@tulipa.sk
Združenie pre lepšiu správu bytových domov

Cenník

Tovar alebo služba

Cena bez DPH

Odmena za správu byty a nebytové priestory

7,50 - 12,0 - €

Odmena za správu garáží, garážových státí a vonkajších státí

1,50 -€

Organizácia a účasť na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov nad rámec zákonom stanovenej povinnosti

0 - 90,- €

Poplatok za odpočet údajov z meračov energií v byte vlastníka

4,- €

Rozúčtovanie tepla s vlastnou kotolňou

0,50 € / BJ / rok

Zabezpečenia vyznačenia zák. záložného práva na LV (na byt alebo NP vo vlastníctve dlžníka)

15,- €

Iné činnosti nad rámec zmluvy (hodinová sadzba)

20,- €

Mzdová agenda dohodárov objektu (mzdové účtovníctvo)

20,- € / dohodár / mesiac

Poplatok za vystavenie upomienky

7,- € na účet dlžníka + poštovné dop.

Poplatok za vystavenie upomienky o platbách prostredníctvom SMS

0,30 € za každú SMS

Poplatok za vypracovanie splátkového kalendára

10,- €

Poplatok za vystavenie potvrdenia o veku domu

3,- € + poštovné dop.

Poplatok za vystavenie potvrdenia o vysporiadaní finančných záväzkov

3,- € + poštovné dop.

Poplatok za vystavenie stanoviska správcu k stavebným úpravám

5,- €

Poplatok za vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme spoločných priestorov alebo nebytových priestorov

25,- €

SMS notifikácie na schôdze, výpadky médií a iné operatívne stavy

0,20 € za každú SMS

Doplnkové administratívne služby

 

Kopírovanie nad 10 strán A4 (vrátane písomného hlasovania a podkladov)

0,20 € / strana

Rozmerné kopírovanie na A4

dohodou

Poštové zásielky

sadzobník SP a.s.

 • Kontakt

  Tulipa - správca bytových domov, s. r. o.
  Drieňová 34, 821 02 Bratislava
  IČO: 50329596

  Tulipa - Facility management, s. r. o.
  IČO: 50847996

  Tulipa - správa budov, s. r. o.
  IČO: 44565828

  Tel: +421 918 749 557, +421 948 622 224
  Email: tulipa@tulipa.sk
  Web: www.tulipa.sk