+421 918 749 557
tulipa@tulipa.sk

Náš zákazník

Naším cieľom je viesť správu spoločného majetku takým spôsobom aby náš zákazník,obyvateľ bytového domu, cítil istotu, že zverené finančné prostriedky a majetok je v dobrých rukách. Nerušene bývanie, zveľaďovanie a skultúrňovanie bytových domov a priľahlých pozemkov je našou hlavnou prioritou. Všetky naše služby a činnosti sú riadené touto filozofiou. Tento prístup má vyššie nároky na spôsob komunikácie medzi správcom a vlastníkmi, preto využívame všetky možné spôsoby zdieľania informácií. Cez klientsku zónu sprístupňujeme dôležité informácie pre daný bytový dom. Uzavreté skupiny, hromadné maily alebo fóra sú doplnkami tejto komunikácie. Našou ďalšou prioritou je aj budovanie správneho povedomia a korektného vzťahu k spoločnému majetku. Prioritou je budovanie komunít a potláčanie anonymity vo vzťahu k spoločnému majetku. Rovnako kladieme dôraz na dodržiavanie domových poriadkov zo strany vlastníkov bytov.

 • Kontakt

  Tulipa - správca bytových domov, s. r. o.
  Drieňová 34, 821 02 Bratislava
  IČO: 50329596

  Tel: +421 918 749 557, +421 948 622 224
  Email: tulipa@tulipa.sk
  Web: www.tulipa.sk