+421 915 888 362
tulipa@tulipa.sk
Združenie pre lepšiu správu bytových domov

Komunikácia

Náš zákazník

Naším cieľom je viesť správu spoločného majetku takým spôsobom aby náš zákazník,obyvateľ bytového domu, cítil istotu, že zverené finančné prostriedky a majetok je v dobrých rukách. Nerušene bývanie, zveľaďovanie a skultúrňovanie bytových domov a priľahlých pozemkov je našou hlavnou prioritou. Všetky naše služby a činnosti sú riadené touto filozofiou. Tento prístup má vyššie nároky na spôsob komunikácie medzi správcom a vlastníkmi, preto využívame všetky možné spôsoby zdieľania informácií. Cez klientsku zónu sprístupňujeme dôležité informácie pre daný bytový dom. Uzavreté skupiny, hromadné maily alebo fóra sú doplnkami tejto komunikácie. Našou ďalšou prioritou je aj budovanie správneho povedomia a korektného vzťahu k spoločnému majetku. Prioritou je budovanie komunít a potláčanie anonymity vo vzťahu k spoločnému majetku. Rovnako kladieme dôraz na dodržiavanie domových poriadkov zo strany vlastníkov bytov.

Korektná komunikácia

je to čo robí každý vzťah lepším. Komunikácia a transparentnosť bola hlavnou motiváciou prečo sme vybudovali správcovskú spoločnosť. Spoľahnite sa na včasné a presné plnenie vašich požiadaviek, zdvorilú a promptnú komunikáciu, ústretovost a pomoc pri riešení aj najdrobnejších problémov.
Pre pohodlnú komunikáciu využívame všetky formy hlasovej, písomnej a elektronickej komunikácie. Zabezpečujeme aj internetové fóra objektu, v rámci ktorých vieme efektívne komunikovať so všetkými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. 

Klientska zóna

Faktúry, mesačné uzavierky, zálohové predpisy, počty nahlásených osôb, výberové konania, spotreby, grafy, podklady pre zástupcov, zápisnice, uznesenia, zmluvy... všetky relevantné dokumenty v elektronickej podobne dostupné pre každého obyvateľa bytového domu. Kalendár planovaných revízií a iných udalosti na bytovom dome, všetko dostupné v klientskej zóne s možným odberom.

 • Kontakt

  Tulipa - správa budov, s. r. o.
  Banšelova 2, 821 02 Bratislava
  IČO: 44565828

  Tel: +421 915 888 362
  Email: tulipa@tulipa.sk
  Web: www.tulipa.sk